Villreinjakt i Tolga

Home » Villreinjakt i Tolga

Villreinsjakt i Tolga Østfjell.
Jaktperiode 20 august – 1 oktober.

Tolga Østfjell er et privateid område mellom Glomma og Fylkesvei 26 i Hedmark. Området er på ca 400 000 daa og grenser til Engerdal, Rendalen og Tynset kommuner i sør.Her har det vært rein i årtusener, noe mengder av fangsts anlegg viser betydningen av.
Kvote for årets jakt er 30 frie dyr – 10 simler og 10 kalver. Nær all jakt utføres av innbygds boende, grunneiere eller andre med tilknytning til området. Fjorårets fellingsprosent var 50%.
Ved nordavær har vi mengder av dyr – ved langvarig kraftig sønnavær har vi lite/ingen dyr. Det er vanlig med 100-200 bukker ved jaktstart.
Guiding per dag kr. 5000,-
Inkl overnatting og bespisning i seterstue nær villreinområdet. Enkel standard. Dette inkluderer også eventuell transport til andre deler av området med bil. Gjennomkjøring av bomveier etc.
Andre kostnader
Oppskyting av storviltprøve på godkjent skytebane/ inkl treningsskudd over 2 dager : kr. 1000,-
Jaktkort stor bukk (fritt dyr) : kr. 15 000,-
Kjøtt : kr. 100 ,- per kilo slaktevekt. Gjennomsnittsvekt på voksne bukker er ca 50-60 kilo.
Her inkluderes uttransportering, opphenging og eventuell grovdeling.
Ønskes måling av døgngrader, findeling, kverning og vakumpakking kan også tilbys som tillegg.
Håper dette kan falle i smak – været og fangst kan jeg ikke garantere, men det jeg kan garantere er flotte naturopplevelser i et storslått fjellområde. Fordelen guiden har er at han ser store deler av området fra sin terrasse og med «stjernekikkert» har han god oversikt over hvor dyrene befinner seg til enhver tid.

Villreinjakt i Tolga
Villreinjakt i Tolga
Villreinjakt i Tolga
Villreinjakt i Tolga
Villreinjakt i Tolga

Setertun ligger 5 minutter gange fra jakteterrenget.

Villreinjakt i Tolga

Bukker felt ved Rødsjøen 2,5 times gange fra setra.

Scroll to Top